Vi vil benytte anledningen til å minne alle på at all informasjon som blir delt ut også blir lagt ut på nettsiden vår (helgedal.no). I tillegg ligger mye annen informasjon der, og da særlig under menypunktet «Beboerguide».

Hvis det er andre ting dere lurer på, ser vi helst at dere tar kontakt med oss via e-post (helgedal.brl@mittvbbl.no) dersom det ikke gjelder saker som kan betegnes som hastesaker. Telefon, SMS, Messenger og Facebook er ikke riktige kanaler for å forhøre seg om f.eks. parkering, kildesortering, dyrehold, søknader om diverse ting og lignende.

Videre skal alle henvendelser angående rehabiliteringsprosjektet enten rettes til:

Byggherreombud Egil Johansen
Tlf. 922 23 444
E-post egil100@online.no

eller til kontaktpersonen hos entreprenør:

Cato Hov Murberg
Tlf. 472 53 481
E-post cato@kfentreprenor.no

Jan-Terje er ny vaktmester i borettslaget, og han kan kontaktes ved behov på:
Tlf. 948 70 814
E-post jan-terje@eldrehjelp.no