Som nevnt tidligere har styret jobbet med å avklare vindusløsninger i forhold til rømningsveier og fasadeendringer.

Rehabiliteringen er nå i gang og felleskostnadene vil øke med 20 % fra og med 1. juli 2022. Neste planlagte økning er 1. juli 2023 med 10 %.