Styret er kjent med at enkelte andelseiere ikke ønsker større vindu på soverom der hvor det er bare små vindu og at de andelseierne vil søke tilbakeføring til mindre.
For å unngå en situasjon der man først får dekket oppgradert størrelse på vindu, og deretter må betale for å bytte disse tilbake til opprinnelig størrelse, har styret besluttet å åpne for at man kan reservere seg mot større vindu og heller få samme størrelse som er der i dag.

Ny ekstraordinær generalforsamling 14.07. 2022 kl. 1800.

Informasjon om at vinduer på soverom kan skiftes av hensyn til rømning ved brann. Dette gjelder de som har vinduer i størrelse 110×60, kan endres til 110×120, men at dette må andelseier selv betale, kr. 5.250,-pr. vindu inkl. moms.

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

Dato: 05. juli 2022
Tid: 1800
Sted: Vansjø BBL – Varnaveien 34

Som nevnt tidligere har styret jobbet med å avklare vindusløsninger i forhold til rømningsveier og fasadeendringer.

Rehabiliteringen er nå i gang og felleskostnadene vil øke med 20 % fra og med 1. juli 2022. Neste planlagte økning er 1. juli 2023 med 10 %.

I forbindelse med utskifting av vinduer og balkongdører, ønsker vi tilgang til Deres leilighet i ovenstående tidsrom.

Vår nye vaktmester stiller selv med alt av utstyr han trenger for å arbeide i vårt borettslag og er da selv ansvarlig for disse. Vårt utstyr og oppbevaring av materiell etc. blir nå fjernet fra underetasjen i garasjeanlegget og det gir borettslaget mulighet til å lage 3 ekstra parkeringsplasser i garasjen (inne). Arbeidet med dette starter nå i disse dager og utføres av vaktmester.

Utleie av henger og verktøy fra borettslaget sin side vil ikke lenger være mulig, men beboere kan leie inn vaktmester for hjelp. Oppfordrer også alle beboerne til å være til hjelp for hverandre, da vi alle har forskjellige styrker og utfordringer og sammen skaper vi et godt fellesskap i borettslaget.

Fra mandag 2. mai 2022 vil KF-entreprenør kontakte beboere i rekke 1-4 (se vedlagte fremdriftsplan nummerert fra 1 til 22, hvor 1 er start og 22 er siste rekke), for å avtale beboermøte. På beboermøte vil entreprenør fortelle om prosessen og kartlegge hva beboer selv er ansvarlig for å ta bort eller endre på før oppstart hos beboer. Hvis beboer ikke selv har anledning til å utføre dette, kan enten entreprenør eller vaktmester leies inn. Kostnader forbundet med dette må i tilfelle beboer gjøre opp direkte med entreprenør eller vaktmester. Beboermøte skal finne sted senest 14 dager før oppstart hos beboer.