Styret i Helgedal borettslag vil med dette informere alle andelseiere at hele styret med varamedlemmer trekker seg fra sine verv.

Vi vil begrunne dette valget på bakgrunn av manglende tillit fra en ganske stor del av borettslagets eiere, som igjen gjør at vi ikke får utført de oppgavene som styret er ment å utføre.

Vi mener derfor at det er til borettslagets beste at nytt styre blir valgt.

Valgkomiteen er underrettet, og det vil bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling. Nåværende styre vil fungere frem til et nytt styre er valgt.