Det har vært et begivenhetsrik år for Helgedal borettslag, da oppstart av rehabiliteringen ble igangsatt i månedsskiftet mai/juni etter godkjent innstilling fra styret på Generalforsamlingen 24. mars 2022

Vi har/er i en prosess med MOVAR i forhold til den fremtidige avfallshåndteringen, da MOVAR kommer til å stoppe å kjøre inn i borettslaget for å hente avfal

I forbindelse med rehabiliteringen har vi hatt fokus på brannforebyggende tiltak for å forebygge brannspredning som tidligere beskrevet

Borettslaget inngikk i 2018 avtale med Moss Snøryddingskompani AS og det er de som er ansvarlig for snø og strøing i borettslaget.

Parkering på angitte plasser blir fordelt fortløpende når det skjer utflytting og omrokkering. Vi har nå 8 på venteliste for garasjeplass uten strøm, ingen ledige plasser med strøm ute, 5 ledige plasser på garasjetaket uten strøm og noen få plasser ute ved rigganlegg.

Med henvisning til gjeldende lovverk og borettslagets HMS – krav, har styret vedtatt å gjennomførre oppgradering av brannforebyggende utstyr i alle boenheter.