Vår nye vaktmester stiller selv med alt av utstyr han trenger for å arbeide i vårt borettslag og er da selv ansvarlig for disse. Vårt utstyr og oppbevaring av materiell etc. blir nå fjernet fra underetasjen i garasjeanlegget og det gir borettslaget mulighet til å lage 3 ekstra parkeringsplasser i garasjen (inne). Arbeidet med dette starter nå i disse dager og utføres av vaktmester.

Utleie av henger og verktøy fra borettslaget sin side vil ikke lenger være mulig, men beboere kan leie inn vaktmester for hjelp. Oppfordrer også alle beboerne til å være til hjelp for hverandre, da vi alle har forskjellige styrker og utfordringer og sammen skaper vi et godt fellesskap i borettslaget.

Fra mandag 2. mai 2022 vil KF-entreprenør kontakte beboere i rekke 1-4 (se vedlagte fremdriftsplan nummerert fra 1 til 22, hvor 1 er start og 22 er siste rekke), for å avtale beboermøte. På beboermøte vil entreprenør fortelle om prosessen og kartlegge hva beboer selv er ansvarlig for å ta bort eller endre på før oppstart hos beboer. Hvis beboer ikke selv har anledning til å utføre dette, kan enten entreprenør eller vaktmester leies inn. Kostnader forbundet med dette må i tilfelle beboer gjøre opp direkte med entreprenør eller vaktmester. Beboermøte skal finne sted senest 14 dager før oppstart hos beboer.

Vedlagt er protokoll fra ekstraordinær generalforsamling som ble avholdt 26.04.2022

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes:
Dato: Tirsdag 26.04.2022
Klokken: 18:00
Sted: Øreåsveien 14 – Store møterommet

Helgedal Borettslag innkaller til dugnad!

Onsdag 4. mai kl. 17:00 – 20:00 og torsdag 5. mai kl. 17:00 – 20:00

Oppmøte/registrering: Parkeringshuset

Nå har våren kommet, så vi kaller inn til felles dugnad slik at vi får ryddet litt rundt om i borettslaget vårt før 17. mai og sommeren. Vi håper på å få gjort mest mulig på disse dagene, og oppfordrer til at flest mulige bidrar i dugnadsarbeidet. Det vil bli servert kaffe, saft og noe attåt. 😊

CONTAINER TIL DUGNADEN

I forbindelse med dugnadsarbeidet vil det bli bestilt containere til hageavfall og blandet avfall med UNNTAK av følgende:

 • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
 • Gulvbelegg
 • Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batteri)
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Rene masser (jord, stein, tegl, takstein, fyllmasse, eller betong)
 • Forurensede masser
 • Gips
 • Vinduer produsert mellom 1965 og 2005
 • Isolasjon

Vi minner om at det ikke er tillatt å sette fra seg avfall på vaskeplassen, men at avfallet skal sorteres og kastes i riktig containere slik at vi unngår unødvendige merkostnader.

Vi stiller med gjennomsiktige plastsekker, så det blir lettere å få levert avfallet i containerne. Hageavfallet må tas ut av plastsekkene før det går i containeren.

Hvis noen trenger hjelp i forkant av dugnaden, tilbyr vaktmesteren Jan Ellefsen på tlf: 908 30 878 tjenester som tidligere beskrevet. Pris og oppgjør tas med vaktmesteren direkte.

Vel møtt!