Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes:
Dato: Tirsdag 26.04.2022
Klokken: 18:00
Sted: Øreåsveien 14 – Store møterommet