Oppføringer av

, ,

Oppstart rehabilitering – nå nærmer det seg!

Fra mandag 2. mai 2022 vil KF-entreprenør kontakte beboere i rekke 1-4 (se vedlagte fremdriftsplan nummerert fra 1 til 22, hvor 1 er start og 22 er siste rekke), for å avtale beboermøte. På beboermøte vil entreprenør fortelle om prosessen og kartlegge hva beboer selv er ansvarlig for å ta bort eller endre på før oppstart hos beboer. Hvis beboer ikke selv har anledning til å utføre dette, kan enten entreprenør eller vaktmester leies inn. Kostnader forbundet med dette må i tilfelle beboer gjøre opp direkte med entreprenør eller vaktmester. Beboermøte skal finne sted senest 14 dager før oppstart hos beboer.

,

Dugnad

Helgedal Borettslag innkaller til dugnad! Onsdag 4. mai kl. 17:00 – 20:00 og torsdag 5. mai kl. 17:00 – 20:00 Oppmøte/registrering: Parkeringshuset Nå har våren kommet, så vi kaller inn […]