Oppføringer av

,

Garasje og parkering

Parkering på angitte plasser blir fordelt fortløpende når det skjer utflytting og omrokkering. Vi har nå 8 på venteliste for garasjeplass uten strøm, ingen ledige plasser med strøm ute, 5 ledige plasser på garasjetaket uten strøm og noen få plasser ute ved rigganlegg.