En litt annerledes dugnad ble gjennomført torsdag 11. mai fra 17.00 til 20.00 med fokus på opprydding i hager og boder. Det var godt oppmøte og mange benyttet anledningen til å få levert litt skrot og hageavfall. Vi tilbydde at vaktmesterne kunne hente for de som trengte bistand og ba om at mail kunne sendes til styreportalen ang. dette. Dette var ment for de som har ulike utfordringer med å få fraktet det og ikke alle andre. Dette ble misbrukt og vi håper at dette skal være et tilbud til de som virkelig trenger det fremover. I tillegg ble store menger fra oppussingprosjekter og flyttelass levert og det var ikke hensikten med dugnaden. Dette vil bli slått ned på fremover og regning vil bli sendt beboere som benytter dugnaden til dette.