En litt annerledes dugnad ble gjennomført torsdag 11. mai fra 17.00 til 20.00 med fokus på opprydding i hager og boder

Vi registrerer og minner igjen på at beboere benytter gjesteparkering som sin parkeringsplass

Entreprenør holder fremdriften og er 3,5 uker forsinket i forhold til sluttdato pga. reparasjon av råteskader, samt endringer som vi som byggherre har initiert.

Styret har besluttet å øke felleskostnadene. Årsaken til økningen er i forbindelse med økte renter og rehabiliteringen av borettslaget. Det vil komme ytterligere økninger i takt med fremdriften til rehabiliteringen.