Takk for god deltakelse på beboermøtet 23. september 2021. Her finner du presentasjonen som ble brukt av OBOS prosjekt AS og KF entreprenør AS.

Styret varsler om ekstraordinær generalforsamling og beboermøte 23. september.

Styret har i lengre tid jobbet med et prosjekt for å rehabilitere borettslaget, men pandemien har så langt satt en foreløpig stopp for å kunne presentere funnene fra forprosjektet for beboerne slik at det er mulig å stille spørsmål før generalforsamlingen skal ta stilling til om man vil gjennomføre prosjektet.