Entreprenør holder fremdriften og er 3,5 uker forsinket i forhold til sluttdato pga. reparasjon av råteskader, samt endringer som vi som byggherre har initiert.

Tusen takk for tilliten i perioden mars 2022 til mars 2023. Egil og jeg (Merethe) fortsetter og vi takker Gunhild og Per Andreas for flott jobb og engasjement i sin periode som styremedlemmer og Vigdis som varamedlem. I tillegg ønsker vi Cathrine, Carlos og Ronny velkommen som nye styremedlemmer og varamedlemmene Per Andreas og Audun. Vi skal vise dere beboere tilliten verdig og fortsetter å skape et godt, trygt og fint borettslag for alle.

Entreprenør holder fremdriften, men er 3 uker forsinket i forhold til sluttdato pga. reparasjon av råteskader, samt endringer som vi som byggherre har initiert.

Det har vært et begivenhetsrik år for Helgedal borettslag, da oppstart av rehabiliteringen ble igangsatt i månedsskiftet mai/juni etter godkjent innstilling fra styret på Generalforsamlingen 24. mars 2022

Hvem skal jeg kontakte? En liten guide.

Rehabiliteringen er godt i gang og entreprenør starter med rad 5 i disse dager. Entreprenør holder fremdriften, men er en og en halv uke forsinket, pga. endringer som vi som byggherre har initiert i forhold til vinduer og andre branntiltak som vi så som nødvendig.

Styret er kjent med at enkelte andelseiere ikke ønsker større vindu på soverom der hvor det er bare små vindu og at de andelseierne vil søke tilbakeføring til mindre.
For å unngå en situasjon der man først får dekket oppgradert størrelse på vindu, og deretter må betale for å bytte disse tilbake til opprinnelig størrelse, har styret besluttet å åpne for at man kan reservere seg mot større vindu og heller få samme størrelse som er der i dag.

Ny ekstraordinær generalforsamling 14.07. 2022 kl. 1800.