Rehabiliteringen er nå i gang og felleskostnadene vil øke med 20 % fra og med 1. juli 2022. Neste planlagte økning er 1. juli 2023 med 10 %.

I forbindelse med utskifting av vinduer og balkongdører, ønsker vi tilgang til Deres leilighet i ovenstående tidsrom.

Fra mandag 2. mai 2022 vil KF-entreprenør kontakte beboere i rekke 1-4 (se vedlagte fremdriftsplan nummerert fra 1 til 22, hvor 1 er start og 22 er siste rekke), for å avtale beboermøte. På beboermøte vil entreprenør fortelle om prosessen og kartlegge hva beboer selv er ansvarlig for å ta bort eller endre på før oppstart hos beboer. Hvis beboer ikke selv har anledning til å utføre dette, kan enten entreprenør eller vaktmester leies inn. Kostnader forbundet med dette må i tilfelle beboer gjøre opp direkte med entreprenør eller vaktmester. Beboermøte skal finne sted senest 14 dager før oppstart hos beboer.

Takk for god deltakelse på beboermøtet 23. september 2021. Her finner du presentasjonen som ble brukt av OBOS prosjekt AS og KF entreprenør AS.

Styret varsler om ekstraordinær generalforsamling og beboermøte 23. september.

Styret har i lengre tid jobbet med et prosjekt for å rehabilitere borettslaget, men pandemien har så langt satt en foreløpig stopp for å kunne presentere funnene fra forprosjektet for beboerne slik at det er mulig å stille spørsmål før generalforsamlingen skal ta stilling til om man vil gjennomføre prosjektet.