REHABILITERINGEN: 


FRAMDRIFT:

Entreprenør holder fremdriften og er 3,5 uker forsinket i forhold til sluttdato pga. reparasjon av råteskader, samt endringer som vi som byggherre har initiert.
Vi oppfordrer alle beboerne til å være flink til å ta kontakt med entreprenør for å avtale forbefaringstid, når dere har fått mail og lapp på døra. Entreprenør bruker mye tid på å lage avtaler med dere beboere, da ikke alle er like flink til å melde tilbake til entreprenør. Dette kan også gå utover fremdriften i prosjektet. I tillegg sliter entreprenør med tilgang til bolig, når elektriker og rørlegger skal ha tilgang, selv om beboer har blitt varslet på forhånd. Hvis dere ikke kan være hjemme, så gi nøklene til entreprenør som har låsskap på brakkerigg, så gjør vi det mye enklere for de og vi slipper heftelser/forsinkelser fra entreprenør. Husk at det er mange involverte underleverandører også og alt dette skal koordineres.  Entreprenør tar ferie i uke 28,29 og 30, så det vil bli opprydding på hele området før ferien deres starter også i kabler og utstyr. Malerne (3-4 stk) vil når været tillater det, være her i ferieukene.

ØKONOMI:

Prosjektet har god økonomisk styring. Alle fakturaer med underbilag med spesifiserte kostnader kontrolleres i fire ledd fra byggherren og byggelånet (inkludert renter og provisjon) er nå belastet med 43.475.806,26.

MALING AV REKKVERK (GJERDER) OG LEVEGG

Minner om følgende; Som besluttet i generalforsamling, stiller borettslaget med maling til dette. Rekkverk/gjerder skal være i hvit (nysnø) utførelse og levegger skal være i svart (dempet sort) utførelse. Vi ber alle sende mail til styreportalen som ønsker maling, så har styret oversikt over hvem som har fått hva, samt vet når vi må bestille nytt. Vi har satt malingsspann utenfor bod nede i garasjen og beboere har vært og hentet der, etter vi har gitt beskjed. Vi ser også at beboere har tatt, fordelt og satt igjen malingsspann uten lokk der. Ber alle om å tenke økonomisk for fellesskapet og håndtere dette i tråd med våre retningslinjer på det. Vaktmesterne fordeler fra 10 l spann til 3 l spann og det er kun de som skal det, samt alle må sette på lokk på malingen etter seg.

GENERELL INFORMASJON:

LEDIG PLASS I GARASJEN TIL 2 MOTORSYKLER:

 

Vi har en plass i garasjen som er litt vanskelig å komme til og litt mindre enn de andre plassene. Hvis 2 motorsykler deler på plassen og betaler halve hver, så har vi ledig plass i garasjen til disse. Ta kontakt via styreportalen, hvis det er aktuelt.

HENVENDELSER TIL KF ENTREPRENØR:

 

Bruk SMS eller aller helst mailadressen;

 

Cato: SMS til 472 53 48, MAIL: cato@kfentreprenor.no

Vito: SMS til 944 83 763, MAIL: vytautas@kfentreprenor.no

 

Eller kontakt vår byggherreombud Egil på tlf. 922 23 444 eller egil@online.no

HENVENDELSER TIL STYRET:

Henvendelser til styret skal sendes til styreportalen på helgedal.brl@mittvbbl.no.

God sommer 😊

Med vennlig hilsen

Styret

5.07.2023, helgedal.brl@mittvbbl.no