Movar melder: Farlig avfall og småelektronikk på avveie er skadelig for helse og miljø. Det er også en brannrisiko hvis denne type avfall havner i avfallsutstyret deres. Slikt avfall skal derfor leveres til Miljøbilen eller våre på gjenvinningsstasjoner. Elektrisk og elektronisk avfall kan også leveres tilbake til forhandler av slike varer.