Farlig avfall og småelektronikk på avveie er skadelig for helse og miljø. Det er også en brannrisiko hvis denne type avfall havner i avfallsutstyret deres. Slikt avfall skal derfor leveres til Miljøbilen eller våre på gjenvinningsstasjoner. Elektrisk og elektronisk avfall kan også leveres tilbake til forhandler av slike varer.

MOVAR tar imot farlig avfall og småelektronikk GRATIS fra alle privatpersoner. Borettslag kan også levere slikt avfall på vegne av de som bor i borettslaget. Er det store mengder ber vi om at det fraktes direkte til gjenvinningsstasjonen.

Få varsel når Miljøbilen er i nærheten

MOVAR har nå en sms-tjeneste som alle med mobil enkelt kan benytte seg av. Tjenesten er gratis, sjekk ut www.movar.no/miljøbilen