Det er inngått en avtale med PEAB om sluttføring av rehabiliteringsarbeidene i borettslaget.

Arbeidet starter i inneværende uke(Uke 48)

Mvh
Styret

Styret ønsker å informere alle beboere om situasjonen rundt entreprenør etter at KF gikk konkurs, og det ble stopp i rehabiliteringsarbeidet.
Tidlig oktober hadde vi et infomøte hvor vi informerte om situasjonen, og veien videre.

Etter det møtet har styret jobbet iherdig for å sikre videre fremgang på en god og forsvarlig måte, og har innhentet tilbud fra samtlige entreprenører.
Den 31.10.2023 hadde styret et møte hvor vi gikk igjennom alle endelige tilbudet vi har mottatt fra forskjellige entreprenører, og vi har nå kuttet ned denne bunken betraktelig og har
dialog videre med aktuelle entreprenører.

De vi har dialog med videre er som følger: PEAB, DVS Entreprenør, Mesterbygg og Betongarbeid.

Styret satser på å ha mer informasjon om dette innen rimelig tid, og uten å love for mye så håper vi at vi lander på en avtale hvor arbeidet gjenopptas i andre halvdel av November.

Om dere skulle ha spm eller lignende rundt dette ber vi om at dette sendes til styrets e-post adresse( helgedal.brl@mittvbbl.no ) eller legge et brev i postkassa utenfor styrebua.

I tillegg til dette har vi også fått utvidet infrastruktur for ladeanlegg i parkerinshus i 1.etg og underetg.

Mvh

Styret

Det innkalles til beboermøte som skal avholdes:

Dato: Mandag 02.10.2023
Tid: 19:00
Sted: Vansjø BBL – Varneveien 34

1: Informasjonsmøte om KF sin konkurs

Styret ønsker velkommen til beboermøte i VBBL sine lokaler for å informere om prosessen rundt KF sin konkurs.

Dersom man ikke har anledning til å komme er det mulig å høre på møtet via Teams.

Microsoft Teams-møte:

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten

Møte-ID: 354 681 940 678
Passord: kGhb2z

Moss, 27.09.2023

Mvh Helgedal Borettslag/Vansjø Boligbyggelag

Til Beboere i Helgedal Borettslag

Det ble i dag, 22.09.2023, kjent at KF Entreprenør er begjært konkurs, og at rehabiliteringen da stopper midlertidig.

Vi jobber pt med en løsning som gir minst mulig opphold i rehabilitering, og ber om at alle henvendelser i denne sammenheng går via e-post til styret( helgedal.brl@mittvbbl.no ).

Det er foreløpg avsatt tid til et informasjonsmøte mandag 2. Oktober 19:00 i VBBL sine lokaler i Varnaveien.

Styret kommer tilbake med mer informasjon så fort vi har dette.


Vi er nå sånn omtrent halvveis i prosjektet.

Noen utfordringer har vi, men det går framover.

Vi har tidligere hatt både informasjonsmøter, generalforsamling og informasjon-skriv:

Fortsatt må vi minne om:

Beboer er ansvarlig for å stille opp på førbefaring med KF Entreprenør. (eller skaffe stedfortreder, alternativt levere nøkler til KF)

Beboer er ansvarlig for at KF adgang til å utføre sitt arbeid uten hindring.
Beboer skal rydde rundt boenheten og klargjøre for montering av stillaser.
Plattinger som er festet i fasade eller kommer i veien for ny kledning må fjernes.
Plattinger, levegger og takoverbygg er beboers ansvar.
Fliser eller belegg på betongbalkonger eller vegger må fjernes.
Materialer som skal fjernes kan IKKE legges i KF sine containere. (Da får vi regning)
Dersom KF Entreprenør blir forsinket av at beboere ikke opprettholder sine plikter, vil det påføre byggherre kostnader.
Vi har blitt forespeilet en sum på inntil Kr. 75 000.- pr. dag
Arbeidene kommer nå inn i et område med begrenset adkomst.
Det er viktig at alle nå er oppmerksom på dette.

FERDIGSTILLELSE:

Det er viktig at beboere gir beskjed om ting de ønsker avklart.
Dersom noe har avvik de vil meddele så MÅ dette gjøres
Det vi ikke får beskjed om, kan vi heller ikke hjelpe til med.

Med hilsen
Egil Johansen
Byggherreombud
TLF 92 22 34 44

Styret ønsker å informere om at Merethe Bremseth har trukket seg som styreleder i Helgedal Borettslag fom 09.08.2023.
Dette grunnet flytting fra borettslaget.

Vi ber derfor om at videre henvendelser ikke går til Merethe, men sendes til korrekt instans, som da blir styrets postboks.
helgedal.brl@mittvbbl.no

Vi ønsker å takke Merethe for en fantastisk innsats, og ønsker henne lykke til videre i sitt nye hjem!

Mvh

Styret i Helgedal Borettslag
10.08.2023

Entreprenør holder fremdriften og er 3,5 uker forsinket i forhold til sluttdato pga. reparasjon av råteskader, samt endringer som vi som byggherre har initiert.

En litt annerledes dugnad ble gjennomført torsdag 11. mai fra 17.00 til 20.00 med fokus på opprydding i hager og boder

Vi registrerer og minner igjen på at beboere benytter gjesteparkering som sin parkeringsplass

Entreprenør holder fremdriften og er 3,5 uker forsinket i forhold til sluttdato pga. reparasjon av råteskader, samt endringer som vi som byggherre har initiert.