Vi skal vaske under etg. og 1. etg av garasjeanlegget og må derfor stenge disse etasjene fra natt til mandag og alt må derfor være fjernet i løpet av søndag 25 sept.

Styret i Helgedal borettslag vil med dette informere alle andelseiere at hele styret med varamedlemmer trekker seg fra sine verv.

Rehabiliteringen er godt i gang og entreprenør starter med rad 5 i disse dager. Entreprenør holder fremdriften, men er en og en halv uke forsinket, pga. endringer som vi som byggherre har initiert i forhold til vinduer og andre branntiltak som vi så som nødvendig.

Styret er kjent med at enkelte andelseiere ikke ønsker større vindu på soverom der hvor det er bare små vindu og at de andelseierne vil søke tilbakeføring til mindre.
For å unngå en situasjon der man først får dekket oppgradert størrelse på vindu, og deretter må betale for å bytte disse tilbake til opprinnelig størrelse, har styret besluttet å åpne for at man kan reservere seg mot større vindu og heller få samme størrelse som er der i dag.

Ny ekstraordinær generalforsamling 14.07. 2022 kl. 1800.

Informasjon om at vinduer på soverom kan skiftes av hensyn til rømning ved brann. Dette gjelder de som har vinduer i størrelse 110×60, kan endres til 110×120, men at dette må andelseier selv betale, kr. 5.250,-pr. vindu inkl. moms.

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

Dato: 05. juli 2022
Tid: 1800
Sted: Vansjø BBL – Varnaveien 34

Som nevnt tidligere har styret jobbet med å avklare vindusløsninger i forhold til rømningsveier og fasadeendringer.

Rehabiliteringen er nå i gang og felleskostnadene vil øke med 20 % fra og med 1. juli 2022. Neste planlagte økning er 1. juli 2023 med 10 %.