Det har vært et begivenhetsrik år for Helgedal borettslag, da oppstart av rehabiliteringen ble igangsatt i månedsskiftet mai/juni etter godkjent innstilling fra styret på Generalforsamlingen 24. mars 2022

Vi har/er i en prosess med MOVAR i forhold til den fremtidige avfallshåndteringen, da MOVAR kommer til å stoppe å kjøre inn i borettslaget for å hente avfal

I forbindelse med rehabiliteringen har vi hatt fokus på brannforebyggende tiltak for å forebygge brannspredning som tidligere beskrevet

Borettslaget inngikk i 2018 avtale med Moss Snøryddingskompani AS og det er de som er ansvarlig for snø og strøing i borettslaget.

Parkering på angitte plasser blir fordelt fortløpende når det skjer utflytting og omrokkering. Vi har nå 8 på venteliste for garasjeplass uten strøm, ingen ledige plasser med strøm ute, 5 ledige plasser på garasjetaket uten strøm og noen få plasser ute ved rigganlegg.

Med henvisning til gjeldende lovverk og borettslagets HMS – krav, har styret vedtatt å gjennomførre oppgradering av brannforebyggende utstyr i alle boenheter.

Vi viser til tidligere utsendt informasjon fra styret av 29.08.22, hvor vi kunngjorde at hele styret trekker seg fra sine verv, men at vi fungerer som normalt til nytt styre er på plass.

Hvem skal jeg kontakte? En liten guide.