Styret har besluttet å øke felleskostnadene. Årsaken til økningen er i forbindelse med økte renter og rehabiliteringen av borettslaget. Det vil komme ytterligere økninger i takt med fremdriften til rehabiliteringen.

Helgedal Borettslag innkaller til dugnad!

Torsdag 11. mai 2023 fra kl 17:00 – 20:00

Nå er våren endelig her, og da passer det jo perfekt å kalle inn til en Vårdugnad for å rydde unna litt – slik at vi møter sommern rene og pene!

I år kjører vi, som nevnt tidligere, vårdugnaden med fokus på opprydding i hager, boder, og lignende.Vi har nok alle litt skrot og hageavfall å bli kvitt 😊

Vi blir å dra frem grillen slik at vi kan servere pølser i brød for de som ønsker noe å bite på.

Container

På denne dugnaden ordner vi ikke bare med 1 eller 2 containere, vi slår nemlig på stortromma og ordner med 3 stykker!!!

1 container til RESTAVFALL

1 container til HAGEAVFALL
1 containter til TRYKKIMPREGNERT AVFALL

Containere blir plassert på Riggplassen til KF og er åpne
fra kl 17:00 til kl 20:00!
😊

Etter kl 20:00 blir riggplassen avsteng igjen.

Unntak

Farlig- og spesialavfall slik som battier, maling, elektrisk og elektronisk avfall o.l. skal IKKE kastes i disse containerne

Vi minner om at det ikke er tillatt å sette fra seg avfall på vaskeplassen, men at avfallet sorteres og kastes i riktig container, slik at vi unngår unødvendige merkostnader.

Skulle dere trenge gjennomsiktige plastsekker er vi behjelpelige, og stiller med dette for å gjøre det lettere å levere avfaller i containerne.
PS: Hageavfall skal ut av plastsekker før det går i container


For dere som trenger bistand med å frakte avfall til riggplassen er vaktmester tilgjengelig for å hjelpe med dette. De som trenger hjelp med dette bes sende en e-post til styret på helgedal.brl@mittvbbl.no 😊
Tilbudet her er gratis, men om dere trenger hjelp i forkant av dugnaden kontaktes vaktmester på vanlig måte med prisene de tilbyr.

Vel møtt!

Tusen takk for tilliten i perioden mars 2022 til mars 2023. Egil og jeg (Merethe) fortsetter og vi takker Gunhild og Per Andreas for flott jobb og engasjement i sin periode som styremedlemmer og Vigdis som varamedlem. I tillegg ønsker vi Cathrine, Carlos og Ronny velkommen som nye styremedlemmer og varamedlemmene Per Andreas og Audun. Vi skal vise dere beboere tilliten verdig og fortsetter å skape et godt, trygt og fint borettslag for alle.

Vi har vært i kontakt med Moss kommune ang avklaring av ansvarsforhold med veiene i borettslaget.

Entreprenør holder fremdriften, men er 3 uker forsinket i forhold til sluttdato pga. reparasjon av råteskader, samt endringer som vi som byggherre har initiert.

Alle andelseiere i Helgedal Borettslag innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Helgedal Borettslag vil bli avholdt
torsdag 23.03.2023.

Det har vært et begivenhetsrik år for Helgedal borettslag, da oppstart av rehabiliteringen ble igangsatt i månedsskiftet mai/juni etter godkjent innstilling fra styret på Generalforsamlingen 24. mars 2022

Vi har/er i en prosess med MOVAR i forhold til den fremtidige avfallshåndteringen, da MOVAR kommer til å stoppe å kjøre inn i borettslaget for å hente avfal

I forbindelse med rehabiliteringen har vi hatt fokus på brannforebyggende tiltak for å forebygge brannspredning som tidligere beskrevet