Styret har fått henvendelser om kjøring med privatbiler i borettslaget. 

Vinteren står for døren og kulda kommer krypende. Det er viktig at dere stenger og tømmer utekranene nå. 

Takk for god deltakelse på beboermøtet 23. september 2021. Her finner du presentasjonen som ble brukt av OBOS prosjekt AS og KF entreprenør AS.

Helgedal borettslag har fått nye nettsider da den forrige versjonen ikke var tilpasset mobile flater.  Styret håper at den nye nettsiden vil bli ett godt bidrag til å kunne formidle informasjon i borettslaget på en enklere måte.

Styret har i lengre tid jobbet med et prosjekt for å rehabilitere borettslaget, men pandemien har så langt satt en foreløpig stopp for å kunne presentere funnene fra forprosjektet for beboerne slik at det er mulig å stille spørsmål før generalforsamlingen skal ta stilling til om man vil gjennomføre prosjektet.

Movar melder: Farlig avfall og småelektronikk på avveie er skadelig for helse og miljø. Det er også en brannrisiko hvis denne type avfall havner i avfallsutstyret deres. Slikt avfall skal derfor leveres til Miljøbilen eller våre på gjenvinningsstasjoner. Elektrisk og elektronisk avfall kan også leveres tilbake til forhandler av slike varer.

Styret informerer om at Helgedal borettslag har fått ny e-postadresse som er:
helgedal.brl@mittvbbl.no