Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Helgedal Borettslag vil bli avholdt
torsdag 23.03.2023.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamling

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamling.
  • Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamling, vil styret drøfte med deg om saken
    heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamling.

Frist for innmelding av saker er Onsdag 15.02.2023

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til styrets e-post: Helgedal.brl@mittvbbl.no

Egen innkalling til ordinær generalforsamling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.