Tusen takk for tilliten i perioden mars 2022 til mars 2023. Egil og jeg (Merethe) fortsetter og vi takker Gunhild og Per Andreas for flott jobb og engasjement i sin periode som styremedlemmer og Vigdis som varamedlem. I tillegg ønsker vi Cathrine, Carlos og Ronny velkommen som nye styremedlemmer og varamedlemmene Per Andreas og Audun. Vi skal vise dere beboere tilliten verdig og fortsetter å skape et godt, trygt og fint borettslag for alle.

Rehabiliteringen

Framdrift

Entreprenør holder fremdriften og er ca. 3 uker forsinket i forhold til sluttdato pga. reparasjon av råteskader, samt endringer som vi som byggherre har initiert.

Temperatur ute tilsier at toppstrøk blir påbegynt nå, der hvor det ikke er tatt i vinter pga. for lav temperatur. Minner igjen på følgende:

NB!! Det betyr at stillas må settes opp på nytt på de rekkene hvor beboer IKKE har blitt varslet om ferdigstillelse og derfor kan IKKE beboere starte med utvendig tiltak på boligen før det har blitt varslet om ferdigstillelse fra Entreprenøren KF. Dette pga. hindringer for malingen, fremdrift samt ansvarsforhold.

Økonomi

Prosjektet har god økonomisk styring. Alle fakturaer med underbilag med spesifiserte kostnader kontrolleres i fire ledd fra byggherren; Pr 18.04.23 er byggelånet (inkludert renter og provisjon) belastet med ca. 30 millioner.

Rekke 9 – 3 etasjer

Arbeidet med rekke 9 har tatt lengre tid enn forventet, dette er fordi dette er rekke 1 av 5 med 3 etasjer og vi måtte gjøre en annen løsning på branntiltak her i forhold til krav (enn de med 2 etasjer). I tillegg er dette første rekke med betongarbeider, så det måtte gjøres en del vurderinger pånytt.

Levegger og gjerder

Styret har bedt KF komme med skissetegninger på levegg og gjerder. Det jobbes det med og det vil bli sendt ut til beboere med pris.

Riggplass: bruk av deler av lekeplass

Vi har latt KF få disponere deler av lekeplass mens de holder på med rekke 10 og 11, da det er trangt i borettslaget og entreprenør får ikke satt containere langs veien. KF har da etter HMS forskriftene satt opp sperringer, slik at resten av lekeplassen kan benyttes som vanlig.

Blomsterbed og kantstein

Vi ber dere beboere som har blomsterbed og eller kantstein som står under kledning, om å flytte de, slik at de ikke ligger under ny kledning. Tele løfter steinen og ny kledning blir da ødelagt. Dette har også med borettslaget sin garanti overfor KF å gjøre.

GENERELL INFORMASJON:

GJESTEPARKERING – RIGGPLASS

Minner om at gjesteparkering på riggplass ikke lenger er mulig, da KF måtte låse av riggplass pga. tyveri.

GJESTEPARKERING – BLIR BRUKT AV BEBOERE

Vi registrerer at beboere benytter gjesteparkering som sin parkeringsplass. Dette er IKKE lov (ref ordensreglene) og det er ingen grunn til det da vi har ledige plasser på taket og ute. Ber dere om å respektere at de plassene vi har til gjesteparkering skal være til gjesteparkering, slik at dere slipper å få bot.

NY EL-BILLADING RULLES UT:

De beboere som har lading i dag har fått tilsendt informasjon om hvordan de skal registrere seg i Elaway sin boligportal i god tid før 25. April. Demontering av gamle og montering av nye ladere vil foregå i perioden 25. – 28. April.

BEFARING MED MOSS KOMMUNE:

Til orientering skal vi ha befaring med Moss kommune fredag 21.4. ang. veiene og ansvarsforhold. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette etter befaringen.

VÅRDUGNAD:

Hold av torsdag 11. mai til vårdugnad.

Vi kjører da vårdugnaden med en vri, hvor vi ordner med 3 containere ; 1 restavfall, 1 hageavfall og 1 trykkimpregnert som blir satt på riggplass til KF (blir avstengt etter dugnaden). Dette gjør vi fordi borettslaget trenger en generell opprydding i forbindelse med rehabiliteringen.

Beboere får nå mulighet til å rydde i hagen for både gamle levegger, gjerder, boder og lignende, i tillegg til hageavfall, som kan kastes da. Bruk tiden godt i forkant og hvis noen har problemer med å få det fraktet til riggplass, så vil vaktmesterne kjøre rundt og hjelpe til.

Send mail til styreportalen helgedal.brl@mittvbbl.no, hvis dere trenger hjelp til å få det fraktet. Dette vil ikke koste beboer noe, men hvis dere trenger hjelp i forkant av dugnaden, kan vaktmesterne kontaktes på vanlig måte med prisene de tilbyr. Egen informasjon ang. vårdugnaden vil bli sendt ut.

ØKNING FELLESKOSTNADER

Til orientering vil felleskostnadene øke med 10 % fra 1. juli 2023 som nevnt i forbindelse med økningen i fjor. Egen skriftlig varsel vil bli sendt ut alle.

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Både av miljøhensyn og besparelse på tid, vil vi prøve å få sendt all kommunikasjon elektronisk til dere beboere. Det er noen som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon og de vil bli kontaktet. De som mot formodning ikke kan motta elektronisk, vil få informasjonen i sin postkasse.

DRONE

Hvis dere ser drone over borettslaget i perioder, så er det fordi kommunen krever fasadetegninger etter rehabiliteringen. Vi prøver å ta rekke for rekke som blir ferdigstilt, slik at ikke all jobben kommer på slutten.

VANNKRAN

Vannkran på vaskeplass vil bli satt på siste uke I april.