Vi har vært i kontakt med Moss kommune ang avklaring av ansvarsforhold med veiene i borettslaget.

Entreprenør holder fremdriften, men er 3 uker forsinket i forhold til sluttdato pga. reparasjon av råteskader, samt endringer som vi som byggherre har initiert.

Alle andelseiere i Helgedal Borettslag innkalles med dette til ordinær generalforsamling