Fremdrift

Entreprenør holder fremdriften, men er 3 uker forsinket i forhold til sluttdato pga. reparasjon av råteskader, samt endringer som vi som byggherre har initiert.

Kledning leveres ferdig grunnet og med et strøk. Toppstrøket tas etter det er satt opp, men kan ikke utføres hvis temperatur er under 5 grader. Derfor vil kledning som har blitt satt opp i vinter, males med toppstrøk til våren.

NB!! Det betyr at stillas må settes opp på nytt på de rekkene hvor beboer IKKE har blitt varslet om ferdigstillelse og derfor kan IKKE beboere starte med utvendig tiltak på boligen før det har blitt varslet om ferdigstillelse fra Entreprenøren KF.

Dette pga. hindringer for malingen, fremdrift samt ansvarsforhold.

Økonomi

Prosjektet har god økonomisk styring. Alle fakturaer med underbilag med spesifiserte kostnader kontrolleres i fire ledd fra byggherren; Pr 28.02.23 er byggelånet (inkludert renter og provisjon) belastet med Kr 27.804.331,-.

Gjenbruk av vinduer

Styret og entreprenør får en del henvendelse fra beboere ang. kjøp og bruk av vinduene som blir skiftet ut.

Se svar fra KF entreprenør:

”Av sikkerhetshensyn vil vi ikke ha privat personer inne på rigg område klatrende i kontainere. Vi kan heller ikke ta arbeidere ut av produksjon for å hente vinduer for privat personer og stå ansvarlig for trygg lagring frem til avhenting.
Gjenbruk er bra, men helhetlig frykter vi at vinduer vil bli lagret usikret rundt i borettslaget og samtidig hefte prosjektarbeidet om dette tillates”.

Riggplass: bruk av lekeplass

Da det er trangt i borettslaget og entreprenør får ikke satt containere langs veien,, vil entreprenør få tilgang til lekeplassen i Tyttebærstien når de begynner på rekke 12 som blir fra begynnelsen av mai 2023. Lekeplassen blir da stengt av for ferdsel og sikret i henhold til HMS forskrifter.

Markiser

Entreprenør har ved remontering av markiser kartlagt at noen markiser blir for lange der de har hengt før, dette pga. etterisoleringen. Markiser som ikke kan remonteres er beboers ansvar (ref. Vedtektene).

Kontakt

Kontaktperson hos entreprenør er:
Cato Hov Murberg tlf.: 472 53 481 eller e-post: cato@kfentreprenor.no

Kontaktperson hos byggherre er :
Byggherreombud, Egil Johansen tlf: 922 23 444 eller e-post: egil100@online.no