Styret i Helgedal borettslag

Her er valgt styre i Helgedal borettslag.

Alle henvendelser som gjelder byggesøknader/meldinger, drift og vedlikehold, HMS, dyrehold og lignende meldes inn til styrets e-post eller at det leveres fysisk i postkassen på kontorbygningen vi har på taket til parkeringshuset.

Egil Johansen

Egil Johansen

Styremeldem

Mobil: 922 23 444
E-post: helgedal.brl@mittvbbl.no

Ronny Kristoffersen

Ronny Kristoffersen

Styremedlem

Mobil: 93201846
E-post: helgedal.brl@mittvbbl.no

Cathrine Bjørnstad

Cathrine Bjørnstad

Styremedlem

Mobil: 95285177
E-post: helgedal.brl@mittvbbl.no

Carlos Sebastian Nuñez

Carlos Sebastian Nuñez

Styremedlem

Mobil: 94858756
E-post: helgedal.brl@mittvbbl.no

Varamedlemmer

Audun Pettersen

Audun Pettersen

Varamedlem

E-post: helgedal.brl@mittvbbl.no

Per Andreas Lindbäck

Per Andreas Lindbäck

Varamedlem

E-post: helgedal.brl@mittvbbl.no

Valgkomite

Erik Gjævran

Erik Gjævran

Valgkomite

E-post: helgedal.brl@mittvbbl.no

Tore Thoresen

Tore Thoresen

Valgkomite

E-post: helgedal.brl@mittvbbl.no

Margret Sveinsdottir

Margret Sveinsdottir

Valgkomite

E-post: helgedal.brl@mittvbbl.no

Vaktmester

948 70 814