Alle andelseiere i Helgedal Borettslag innkalles med dette til ordinær generalforsamling som skal avholdes:

Dato: Torsdag 23.03.2023
Klokken: 18:00
Sted: Øreåsveien 14 – Store møterommet

Last ned saksliste med underlag (PDF): 2022 GK Helgedal Borettslag innkalling