Helgedal borettslag har fått nye nettsider da den forrige versjonen ikke var tilpasset mobile flater.  Styret håper at den nye nettsiden vil bli ett godt bidrag til å kunne formidle informasjon i borettslaget på en enklere måte.

Styret har i lengre tid jobbet med et prosjekt for å rehabilitere borettslaget, men pandemien har så langt satt en foreløpig stopp for å kunne presentere funnene fra forprosjektet for beboerne slik at det er mulig å stille spørsmål før generalforsamlingen skal ta stilling til om man vil gjennomføre prosjektet.