Styret har i lengre tid jobbet med et prosjekt for å rehabilitere borettslaget, men pandemien har så langt satt en foreløpig stopp for å kunne presentere funnene fra forprosjektet for beboerne slik at det er mulig å stille spørsmål før generalforsamlingen skal ta stilling til om man vil gjennomføre prosjektet.

Under fanen “Rebiliteringsprosjektet” finner dere informasjon om status og foreløpig tidslinje.

Mer informasjon og invitasjon til beboermøte vil bli lagt ut så snart som mulig.