Vi viser til tidligere utsendt informasjon fra styret av 29.08.22, hvor vi kunngjorde at hele styret trekker seg fra sine verv, men at vi fungerer som normalt til nytt styre er på plass.

Hvem skal jeg kontakte? En liten guide.