Vi viser til tidligere utsendt informasjon fra styret av 29.08.22, hvor vi kunngjorde at hele styret trekker seg fra sine verv, men at vi fungerer som normalt til nytt styre er på plass.

Etter dialog og skriftlig henstilling fra valgkomiteen, se under, samt alle tilbakemeldingene vi har fått fra beboerne, vil styret bli sittende til neste ordinære generalforsamling våren 2023.

”Til: Styret i HBL,
Valgkomiteen henstiller styret om å bli sittende til neste ordinære generalforsamling våren 2023. Denne beslutningen bygger på åpenbare utfordringer med å kunne erstatte et helt styre og varamedlemmer, slik sittende styre har bedt om.

Det er også en svært utfordrende situasjon i borettslaget med pågående rehabilitering av samtlige boenheter, som åpenbart krever en kontinuitet i et styre.
Med vennlig hilsen Valgkomiteen”.