Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Helgedal Borettslag vil bli avholdt
torsdag 23.03.2023.