Det innkalles til beboermøte som skal avholdes:

Dato: Mandag 02.10.2023
Tid: 19:00
Sted: Vansjø BBL – Varneveien 34

1: Informasjonsmøte om KF sin konkurs

Styret ønsker velkommen til beboermøte i VBBL sine lokaler for å informere om prosessen rundt KF sin konkurs.

Dersom man ikke har anledning til å komme er det mulig å høre på møtet via Teams.

Microsoft Teams-møte:

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten

Møte-ID: 354 681 940 678
Passord: kGhb2z

Moss, 27.09.2023

Mvh Helgedal Borettslag/Vansjø Boligbyggelag

Til Beboere i Helgedal Borettslag

Det ble i dag, 22.09.2023, kjent at KF Entreprenør er begjært konkurs, og at rehabiliteringen da stopper midlertidig.

Vi jobber pt med en løsning som gir minst mulig opphold i rehabilitering, og ber om at alle henvendelser i denne sammenheng går via e-post til styret( helgedal.brl@mittvbbl.no ).

Det er foreløpg avsatt tid til et informasjonsmøte mandag 2. Oktober 19:00 i VBBL sine lokaler i Varnaveien.

Styret kommer tilbake med mer informasjon så fort vi har dette.


Vi er nå sånn omtrent halvveis i prosjektet.

Noen utfordringer har vi, men det går framover.

Vi har tidligere hatt både informasjonsmøter, generalforsamling og informasjon-skriv:

Fortsatt må vi minne om:

Beboer er ansvarlig for å stille opp på førbefaring med KF Entreprenør. (eller skaffe stedfortreder, alternativt levere nøkler til KF)

Beboer er ansvarlig for at KF adgang til å utføre sitt arbeid uten hindring.
Beboer skal rydde rundt boenheten og klargjøre for montering av stillaser.
Plattinger som er festet i fasade eller kommer i veien for ny kledning må fjernes.
Plattinger, levegger og takoverbygg er beboers ansvar.
Fliser eller belegg på betongbalkonger eller vegger må fjernes.
Materialer som skal fjernes kan IKKE legges i KF sine containere. (Da får vi regning)
Dersom KF Entreprenør blir forsinket av at beboere ikke opprettholder sine plikter, vil det påføre byggherre kostnader.
Vi har blitt forespeilet en sum på inntil Kr. 75 000.- pr. dag
Arbeidene kommer nå inn i et område med begrenset adkomst.
Det er viktig at alle nå er oppmerksom på dette.

FERDIGSTILLELSE:

Det er viktig at beboere gir beskjed om ting de ønsker avklart.
Dersom noe har avvik de vil meddele så MÅ dette gjøres
Det vi ikke får beskjed om, kan vi heller ikke hjelpe til med.

Med hilsen
Egil Johansen
Byggherreombud
TLF 92 22 34 44

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Helgedal Borettslag

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes:

Dato: Onsdag 13.09.2023

Klokken: 18:00-18:30

Sted: Øreåsveien 14 – Store møterommet

1. Konstituering

1.1 Fremmøteregistrering

1.2 Valg av møteleder

1.3 Valg av referent

1.4 Valg av andelseier til å underskrive protokollen sammen med møteleder

1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Saker til behandling

2.1 Valg av styreleder for 1 år

Nåværende styreleder, Merethe Bremseth, har valgt å gå av, da hun skal flytte. Ny styreleder må derfor velges frem til neste års ordinære generalforsamling.

Styret har konferert med valgkomiteen og har kommet frem til følgende forslag:

Nestleder Egil Johansen blir valgt som styreleder, og at man venter til ordinære generalforsamling med å velge ny styreleder/styremedlem.

Fullmakt

Fullmakt er vedlagt innkallingen.

Viktig! Det er bare frammøtte andelseiere og de som har medbragt fullmakt som kan avgi stemme (ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier)

Moss, 08.09.2023

Med hilsen Styret