Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Helgedal Borettslag

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes:

Dato: Onsdag 13.09.2023

Klokken: 18:00-18:30

Sted: Øreåsveien 14 – Store møterommet

1. Konstituering

1.1 Fremmøteregistrering

1.2 Valg av møteleder

1.3 Valg av referent

1.4 Valg av andelseier til å underskrive protokollen sammen med møteleder

1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Saker til behandling

2.1 Valg av styreleder for 1 år

Nåværende styreleder, Merethe Bremseth, har valgt å gå av, da hun skal flytte. Ny styreleder må derfor velges frem til neste års ordinære generalforsamling.

Styret har konferert med valgkomiteen og har kommet frem til følgende forslag:

Nestleder Egil Johansen blir valgt som styreleder, og at man venter til ordinære generalforsamling med å velge ny styreleder/styremedlem.

Fullmakt

Fullmakt er vedlagt innkallingen.

Viktig! Det er bare frammøtte andelseiere og de som har medbragt fullmakt som kan avgi stemme (ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier)

Moss, 08.09.2023

Med hilsen Styret

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentar?