Styret varsler om ekstraordinær generalforsamling og beboermøte 23. september.