Varsel om ekstraordinær generalforsamling

Grunnet pandemien har det ikke vært mulig å gjennomføre ordinære generalforsamlinger de to siste årene, kun skriftlige hvor man har fått behandlet de lovpålagte sakene.

Dette har ført til at styret har endel «hengesaker» som vi ønsker å få behandlet så raskt som mulig. Vi varsler derfor om en ekstraordinær generalforsamling
Torsdag 23. september kl. 1800
på Rygge ungdomsskole
Maren Lindsethsvei 3, 1570 Dilling

Den formelle innkallingen med saksdokumenter vil bli ettersendt iht. vedtektene

Beboermøte

Like i etterkant av den ekstraordinære generalforsamlingen (samme dag) inviterer styret til et beboermøte om det planlagte rehabiliteringsprosjektet. Her vil OBOS prosjekt AS presentere resultatet fra forprosjektet og gi sine anbefalinger, samt at styret vil gå igjennom forslaget til finansiering. Det vil bli lagt opp slik at det er mulig å stille spørsmål.

Styret understreker at beslutningen om igangsettelse av rehabiliteringsprosjektet vil bli lagt frem for andelshaverne i en ekstraordinær generalforsamling i 21. oktober 2021 kl. 1800.