1. Husk å stenge av stoppekran inne til utekran for vann, og at utekran åpnes/tømmes for vann før vi får frost (NB! Alle tilkoblinger til utekran skal være frakoblet).
  2. Husk å sjekke at takrenner (der du kommer til) og avløp fra tak er gjort rene og fri for skitt.
  3. Pass på at ikke gjenstander samles opp langs og inntil husveggen, da dette fort kan føre til oppsamling av vann- og råteskader på bygning.
  4. Til de som har kuldebro, husk å slå denne på (bryter i sikringsskapet) før det kommer frost.

Lagring av dekk ol. i garasjen

Lagring av dekk og andre gjenstander skal ikke lagres på parkeringsplassene i parkeringshuset. Dette både for at fremkommeligheten skal være god i tillegg til at det skal være minst mulig brannfarlige elementer der mange biler står parkert. Håper på forståelse for dette, og at alle heretter oppbevarer nevnte ting enten i egen bod eller på dekkhotell.