Vi skal vaske under.etg og 1.etg av garasjeanlegget og må derfor stenge disse etasjene fra natt til mandag og alt må derfor være fjernet i løpet av søndag 25 sept.

Alt på gulv må fjernes! Man kan heller ikke stille noe inn til veggene!

De som har biler inne i garasjehuset må derfor parkere nede på plassen der entreprenøren KF holder til fra søndag 25 sept. KF disponerer den første plassen, men det er merket opp 80 P-plasser lenger inn. Se kart nedenfor!

Det er viktig at man parkerer på oppmerket område slik at alle får plass. Det er ryddet og plukket stein der nede, men se dere for når dere kjører på området. Ikke kjør utenfor oppmerket område, da det kan ligge en del spisse stein der.

Vær også svært oppmerksomme når dere krysser gangstien i Evendalen.

Garasjeanlegget vil bli åpnet så raskt som mulig etter vask, antagelig på mandag ettermiddag/kveld.