Med henvisning til gjeldende lovverk og borettslagets HMS – krav, har styret vedtatt å gjennomførre oppgradering av brannforebyggende utstyr i alle boenheter.

Vi viser til tidligere utsendt informasjon fra styret av 29.08.22, hvor vi kunngjorde at hele styret trekker seg fra sine verv, men at vi fungerer som normalt til nytt styre er på plass.

Hvem skal jeg kontakte? En liten guide.

Vi skal vaske under etg. og 1. etg av garasjeanlegget og må derfor stenge disse etasjene fra natt til mandag og alt må derfor være fjernet i løpet av søndag 25 sept.

Styret i Helgedal borettslag vil med dette informere alle andelseiere at hele styret med varamedlemmer trekker seg fra sine verv.

Rehabiliteringen er godt i gang og entreprenør starter med rad 5 i disse dager. Entreprenør holder fremdriften, men er en og en halv uke forsinket, pga. endringer som vi som byggherre har initiert i forhold til vinduer og andre branntiltak som vi så som nødvendig.

Styret er kjent med at enkelte andelseiere ikke ønsker større vindu på soverom der hvor det er bare små vindu og at de andelseierne vil søke tilbakeføring til mindre.
For å unngå en situasjon der man først får dekket oppgradert størrelse på vindu, og deretter må betale for å bytte disse tilbake til opprinnelig størrelse, har styret besluttet å åpne for at man kan reservere seg mot større vindu og heller få samme størrelse som er der i dag.

Ny ekstraordinær generalforsamling 14.07. 2022 kl. 1800.