Vi registrerer og minner igjen på at beboere benytter gjesteparkering som sin parkeringsplass. Dette er IKKE lov (ref ordensreglene) og det er ingen grunn til det da vi har ledige plasser på taket og ute. Ber dere om å respektere at de plassene vi har til gjesteparkering skal være til gjesteparkering, slik at dere slipper å få bot, samt at styret vil ta kontakt med de det gjelder, hvis ikke det blir overholdt.