FRAMDRIFT

Entreprenør holder fremdriften og er 3,5 uker forsinket i forhold til sluttdato pga. reparasjon av råteskader, samt endringer som vi som byggherre har initiert. Vi har også hatt to tilfeller av muggsopp som krever grundigere undersøkelser samt forskriftmessig utførelse.

Toppstrøk har blitt påbegynt, der hvor det ikke er tatt i vinter pga. for lav temperatur. Minner igjen på følgende;
NB!! Det betyr at stillas må settes opp på nytt på de rekkene hvor beboer IKKE har blitt varslet om ferdigstillelse og derfor kan IKKE beboere starte med utvendig tiltak på boligen før det har blitt varslet om ferdigstillelse fra Entreprenøren KF. Dette pga. hindringer for malingen, fremdrift samt ansvarsforhold.

I tillegg minner vi om at beboere som har dyre planter etc, sikrer selv og presiserer overfor KF at de må ta hensyn til disse, hvis mulig. Husk at KF må ha arbeidsrom til å utføre det de skal og det betyr at vi som beboere må ta hensyn til at vi ikke setter ut tørkestativ, sitter under stillas, legger presenning eller stabler ting i veien for entreprenør.

ØKONOMI

Prosjektet har god økonomisk styring. Alle fakturaer med underbilag med spesifiserte kostnader kontrolleres i fire ledd fra byggherren; Pr 28.05.23 er byggelånet (inkludert renter og provisjon) belastet med ca. 36 millioner.

TERASSER

Nye terrasser blir satt opp i forbindelse med rehabiliteringen. Husk at terrassen skal ikke festes i boenhetens konstruksjon og må gjøres fagmessig utført. Vi sliter nå med alle som i dag har terrassen festet til kledning, da entreprenør ikke får levert i henhold til avtale og det kreves mye ekstraarbeid i forbindelse med å finne løsninger som går minst mulig ut over oss beboere.

MALING AV REKKVERK (GJERDER) OG LEVEGG

Som besluttet i generalforsamling, stiller borettslaget med maling til dette. Rekkverk/gjerder skal være i hvit (nysnø) utførelse og levegger skal være i svart (dempet sort) utførelse. Vi ber alle sende mail til styreportalen som ønsker maling, så har styret oversikt over hvem som har fått hva, samt vet når vi må bestille nytt. Vi har satt malingsspann utenfor bod nede i garasjen og beboere har vært og hentet der, etter vi har gitt beskjed. Vi ser også at beboere har tatt, fordelt og satt igjen malingsspann uten lokk der. Ber alle om å tenke økonomisk for fellesskapet og håndtere dette i tråd med våre retningslinjer på det. Vaktmesterne fordeler fra 10 l spann til 3 l spann og det er kun de som skal det, samt alle må sette på lokk på malingen etter seg.

BLOMSTERBED OG KANTSTEiN

Minner igjen på følgende; Vi ber dere beboere som har blomsterbed og eller kantstein som står under kledning, om å flytte de, slik at de ikke ligger under ny kledning. Tele løfter steinen, vann spruter opp og ny kledning blir da ødelagt og får mindre levetid. Dette har også med borettslaget sin garanti overfor KF å gjøre.

HENVENDELSER TIL KF ENTREPRENØR:

Mange beboere har behov for å kontakte KF Entreprenør og ringer da direkte til Cato og eller Vytautas (Vito). Dette har eskalert og KF ber om at det sendes skriftlig isteden, da de har utfordringer med å få gjort det de skal ha gjort i løpet av dagen og da kan de svare ut de skriftlige henvendelsene når det passer de, samt registrert saken.

Bruk SMS eller aller helst mailadressen deres nå fremover.

Cato: SMS til 472 53 48, MAIL: cato@kfentreprenor.no 
Vito: SMS til 944 83 763, MAIL: vytautas@kfentreprenor.no

Eller kontakt vår byggherreombud Egil på tlf. 922 23 444 eller egil@online.no