Fra mandag 2. mai 2022 vil KF-entreprenør kontakte beboere i rekke 1-4 (se vedlagte fremdriftsplan nummerert fra 1 til 22, hvor 1 er start og 22 er siste rekke), for å avtale beboermøte.

På beboermøte vil entreprenør fortelle om prosessen og kartlegge hva beboer selv er ansvarlig for å ta bort eller endre på før oppstart hos beboer. Hvis beboer ikke selv har anledning til å utføre dette, kan enten entreprenør eller vaktmester leies inn. Kostnader forbundet med dette må i tilfelle beboer gjøre opp direkte med entreprenør eller vaktmester. Beboermøte skal finne sted senest 14 dager før oppstart hos beboer.

Mandag 9. mai 2022 vil entreprenør etablere rigg. Riggen vil være på grusplassen ved gjesteparkeringen som tilhører Moss kommune. Riggplassen har ikke tilgang på strøm og vann, så entreprenør har fått tildelt plass ved vårt garasjeanlegg i tillegg. Der vil de ha 4 brakker som blir brukt av arbeiderne i arbeidstiden. Det medfører at vi ”mister” 3 parkeringsplasser ute, men de 3 beboerne blir tilbudt ny parkeringsplass i byggeperioden. Styret vil ta direkte kontakt med de det gjelder.

Onsdag 18. mai 2022 starter entreprenør arbeidet med fysisk rivning. Alt arbeid med hver rekke, vil i snitt ta 40 dager.