Helgedal Borettslag innkaller til dugnad!

Onsdag 4. mai kl. 17:00 – 20:00 og torsdag 5. mai kl. 17:00 – 20:00

Oppmøte/registrering: Parkeringshuset

Nå har våren kommet, så vi kaller inn til felles dugnad slik at vi får ryddet litt rundt om i borettslaget vårt før 17. mai og sommeren. Vi håper på å få gjort mest mulig på disse dagene, og oppfordrer til at flest mulige bidrar i dugnadsarbeidet. Det vil bli servert kaffe, saft og noe attåt. 😊

CONTAINER TIL DUGNADEN

I forbindelse med dugnadsarbeidet vil det bli bestilt containere til hageavfall og blandet avfall med UNNTAK av følgende:

 • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
 • Gulvbelegg
 • Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batteri)
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Rene masser (jord, stein, tegl, takstein, fyllmasse, eller betong)
 • Forurensede masser
 • Gips
 • Vinduer produsert mellom 1965 og 2005
 • Isolasjon

Vi minner om at det ikke er tillatt å sette fra seg avfall på vaskeplassen, men at avfallet skal sorteres og kastes i riktig containere slik at vi unngår unødvendige merkostnader.

Vi stiller med gjennomsiktige plastsekker, så det blir lettere å få levert avfallet i containerne. Hageavfallet må tas ut av plastsekkene før det går i containeren.

Hvis noen trenger hjelp i forkant av dugnaden, tilbyr vaktmesteren Jan Ellefsen på tlf: 908 30 878 tjenester som tidligere beskrevet. Pris og oppgjør tas med vaktmesteren direkte.

Vel møtt!

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentar?