Rehabiliteringen er godt i gang og entreprenør starter med rad 5 i disse dager. Entreprenør holder fremdriften, men er en og en halv uke forsinket, pga. endringer som vi som byggherre har initiert i forhold til vinduer og andre branntiltak som vi så som nødvendig. Imidlertid har rad 1 hatt stillas i mye lengre tid enn forespeilet, da det har skjedd ting underveis som har påvirket fremdriften på denne raden. Det er både positive og negative sider med å være først i køen ved oppstart, da ikke alt kan forutsi på forhånd og avgjørelser må tas underveis. Dere i rad 1 har vært tålmodig og entreprenør og styret har prøvd etter beste evne å svare og informere når det har kommet spørsmål rundt dette J.

Stillasene på rad 1 blir fjernet i løpet av neste uke og vinduer blir satt inn i uke 39.