Bakgrunn

Generalforsamlingen vedtok 14. juli 2022 for samtlige leilighetstyper å bytte ett av vinduene på soverom der det bare er små vinduer til et større vindu (110×120 istedenfor 110×60)). Det er vedtatt at borettslaget dekker kostnadene for dette med henvisning til rømningsvei og brannsikkerhet, samt HMS-tiltak for borettslaget.

Generalforsamlingen 5. juli 2022 vedtok at styret gis fullmakt til å godkjenne søknader om tilbakestilling/tilbakeføring av vinduer til opprinnelig fasade/plantegning, dog for andelseiers kostnad.

Saksfremlegg

Styret er kjent med at enkelte andelseiere ikke ønsker større vindu på soverom der hvor det er bare små vindu og at de andelseierne vil søke tilbakeføring til mindre.

For å unngå en situasjon der man først får dekket oppgradert størrelse på vindu, og deretter må betale for å bytte disse tilbake til opprinnelig størrelse, har styret besluttet å åpne for at man kan reservere seg mot større vindu og heller få samme størrelse som er der i dag.

Men da fristene for bestilling er strukket maks og utsatt flere ganger, må slik reservasjon være styret i hende senest onsdag 10. august.

NB! Dette gjelder de andelseierne som ikke ønsker å få satt inn et større vindu på soverom med kun små vindu.

Mail sendes til helgedal.brl@mittvbbl.no