Som nevnt tidligere har styret jobbet med å avklare vindusløsninger i forhold til rømningsveier og fasadeendringer.

Styret har planlagt å gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling den 5. juli 2022, hvor nærmere informasjon angående dette vil bli gitt i innkallingen og på den ekstraordinære generalforsamlingen. Her vil det også bli belyst kostnader forbundet med dette, både i forhold til hva borettslaget evt. skal betale og hva andelseier selv evt. må betale.

Styret har mottatt flere henvendelser fra andelseiere ang. endring av vindusløsninger og vil ta opp disse sakene i den ekstraordinære generalforsamlingen.

Hvis det er flere som ønsker å søke om endring av vindu i forbindelse med rehabiliteringen, må disse endringene sendes styret på mail: helgedal.brl@mittvbbl.no, slik at de blir tatt på samme ekstraordinær generalforsamling. Dette på grunn av at vinduene blir bestilt samlet, for å få best mulig pris.

Frist for innsendelse av endringer er:

ONSDAG 29. Juni 2022.

Søknader som kommer etter da, vil ikke bli behandlet.