Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

  • Dato: 05. juli 2022
  • Tid: 1800
  • Sted: Vansjø BBL – Varnaveien 34

Innkalling ekstraordinær generalforsamling