På ekstraordinær generalforsamling tirsdag 5. Juli 2022, oppnådde ikke styrets innstilling 2/3 flertall på sitt forslag i sak 2.1;

Styrets innstilling:

Det blir på samtlige leilighetstyper (unntatt D – da det ikke er aktuelt her) byttet vindusstørrelse på et vindu på soverom med kun små vindu. Borettslaget betaler kostnaden, pga. oppgradering av rømningsvei og brannsikkerhet, samt HMS-tiltak for borettslaget.

Imidlertid ble det vedtatt at vinduer på soverom kan skiftes av hensyn til rømning ved brann. Dette gjelder de som har vinduer i størrelse 110×60, kan endres til 110×120, men at dette må andelseier selv betale, kr. 5.250,-pr. vindu inkl. moms.

Styret må derfor ha ny søknad eller at dere bekrefter tidligere innsendt søknad, da det nå er opplyst kostnadene forbundet med dette. På den ekstraordinære generalforsamlingen ble fristen satt til torsdag 7. Juli 2022 kl. 20.00, men vi har gått noen runder med entreprenør og fått utsatt fristen, slik at ny frist er:

mandag 11. Juli 2022 kl 20.00

Søknad eller bekreftelse sendes styret på mail: helgedal.brl@mittvbbl.no, Dette på grunn av at vinduene blir bestilt samlet, for å opprettholde pris.