Vi har/er i en prosess med MOVAR i forhold til den fremtidige avfallshåndteringen, da MOVAR kommer til å stoppe å kjøre inn i borettslaget for å hente avfall. Løsninger som vi har sett på er nedgravd containere og bunntømte containere. Dette er et kostnadsspørsmål samt vurderinger rundt hvilke muligheter vi har i borettslaget, mere informasjon om dette vil komme senere.

Borettslaget sliter med mye avfall og avfallshåndtering koster mye penger og tid for borettslaget. Styret oppfordrer alle til å være nøye med riktig avfallshåndtering og flatpakke pappen slik at alle får lik mulighet til å kaste sin papp. Det er beboers ansvar å få levert til MOVARS gjenvinningsanlegg, hvis husholdningsavfall overstiger vanlig avfall.

Vennligst ikke sett avfall utenfor avfallsstasjonene for å unngå økte kostnader for alle beboere, samt bekjempe skadedyr og ekstraarbeid for vaktmester og MOVAR.