I forbindelse med rehabiliteringen har vi hatt fokus på brannforebyggende tiltak for å forebygge brannspredning som tidligere beskrevet. I tillegg har vi vedtatt å gjennomføre oppgradering av brannforebyggende utstyr i alle boenheter som røykvarslere og brannslokkingsapparat. Informasjon ang. dette ble utdelt før jul etter at vi hadde innhentet tilbud fra flere leverandører på dette.

Presto ble valgt og de har oppstart mandag 30. Januar.