Med henvisning til gjeldende lovverk og borettslagets HMS – krav, har styret vedtatt å gjennomførre oppgradering av brannforebyggende utstyr i alle boenheter.

Styret er eiers representant og har ansvar for at dette er ivaretatt.

Dette gjelder røykvarslere og brannslukkingsapparater.

Styret har inngått avtale med PRESTO AS for levering og montering av brannslukkere og røykvarslere. Alle beboere vil bli kontaktet direkte for levering og montering, samt ta gammelt utstyr i retur. Røykvarslere og slukkeapparater er spesialavfall og må håndteres forskriftsmessig.

Leiligheter med to etasjer vil få røykvarslere koplet sammen. De røykvarslere som leveres gir også mulighet til å bli programmert senere, slik at flere leiligheter kan varsles ved utløsning av alarm.

Når utstyret blir levert og montert skal montør og beboer undertegne et skjema hvor montering og funksjonstest bekreftes. Dette er en del av interkontrollen for borettslagets HMS og for beboers forsikring.

Utstyret som leveres har en levetid på 5 år før oppfølgende kontroll skal gjennomføres. Dette gjelder også batteribytte.

I mellomtiden skal beboer se til at utstyret er riktig handtert i henhold til medfølgende bruks- og vedlikeholdsanvisning.

Utstyret følger boenheten og må monteres selv om dagens eier har en avtale med et vaktselskap eller andre. Oppgraderingen gjennomføres i andre halvdel av januar 2023.