Parkering på angitte plasser blir fordelt fortløpende når det skjer utflytting og omrokkering. Vi har nå 8 på venteliste for garasjeplass uten strøm, ingen ledige plasser med strøm ute, 5 ledige plasser på garasjetaket uten strøm og noen få plasser ute ved rigganlegg.

HUSK å gi beskjed om endring på registreringsnummer hvis dere bytter biler på plassen, da registreringsnummeret følger plassen.

Lading

Vi har innhentet flere tilbud fra ulike aktører som tilbyr ulike løsninger på elbil-lading, men borettslaget har en utfordring i infrastrukturen. Vi er i en prosess her og jobber med å kartlegge alle forhold som kan påvirke valg rundt dette fremover.

Vi sliter med dagens løsning pga. mye feil på systemet og jobber med forslag til serviceavtale med leverandør, hvor beboere tar direkte kontakt med leverandør istedenfor styret når det er feil på anlegget. Mer informasjon om dette vil komme senere.

Lagring

Minner om at lagring av dekk og andre gjenstander IKKE skal lagres på parkeringsplassene i parkeringshuset. Dette både for at fremkommeligheten skal være god i tillegg til at det skal være minst mulig brannfarlige elementer der mange biler står parkert. Håper på forståelse for dette, og at alle heretter oppbevarer nevnte ting enten i egen bod eller på dekkhotell.

I sommer ble underetasjen og 1. etasje av garasjeanlegget vasket. Vi tenker at det er fornuftig å vaske en gang i året på våren.

Tre nye garasjeplasser

I forbindelse med endring fra intern vaktmester til ekstern vaktmestertjeneste, kunne boden i garasjeanleggets underetasje tas bort og 3 nye garasjeplasser samt en mindre bod ble etablert.