Grønt område – tirsdag 21 juni fra kl. 08.15 til ca. kl. 16.00
Blått område – onsdag 22 juni fra kl. 08.15 til ca. kl. 16.00
Rødt område – torsdag 23 juni fra kl. 08.15 til ca. kl. 14.00

VD Montasje AS er en underentreprenør til KF Entreprenør AS i rehabiliteringen av Helgedal BRL.
I forbindelse med utskifting av vinduer og balkongdører, ønsker vi tilgang til Deres leilighet i ovenstående tidsrom.

Vi skal kontrollmåle alle vinduer, balkongdører, utforinger og listverk.

Det er viktig at vi får tilgang til ALLE boenhetene (i hele perioden, hele dagen).
Det er vanskelig å planlegge tidspunkt på hver enkelt dag. Vi opplyser om at vi starter på laveste nr. i h.t. kart hver morgen.

Eksempel: tirsdag 21 juni starter vi i hus 1 – deretter hus 2 osv.

Ikke hjemme?

Dersom du/dere ikke kan være hjemme selv, håper vi dere kan levere nøkkel til stedfortreder.
Vi vil også stå på møteplass kl. 08.00-08.15 hver morgen for mottak av nøkler (se kart).

NB! Ved lev. av nøkler til oss, vennligst merk nøkkel med adresse. Vi kan levere tilbake nøkler på ettermiddag/kveld alle nevnte dager.